Velkommen til Misjonssenteret i Skien!

Ting som skjer på Misjonssenteret:

Søndagsmøter

Hver søndag kl. 11.00
Nattverd én gang pr. måned

Bønne- og vitnemøter

Onsdag kl 20.00 en gang pr. måned

Søndagskole

Søndagsskole en gang i måneden etter søndagsmøtet

Barnekor

Barnekor annenhver onsdag kl.17 - 18

Lunsjtreff

Fredag kl. 11.00 en gang pr. måned

Møteuker

Møteuke en gang i halvåret