Medlemskap

Skien Misjonsforening står tilsluttet Region sør av Norsk Luthersk Misjonssamband, og bygger sitt arbeid på Den Hellige Skrift og på Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse. NLM er en frittstående misjonsorganisasjon.

Misjonsforeningen har som formål, i samsvar med grunnreglene i NLM, å arbeide for å utbre Guds rike i Norge og på Misjonssambandets misjonsfelter.

Hva innebærer et medlemskap?

Medlemskap kan tegnes av personer som bekjenner seg til den kristne tro og som gir sin tilslutning til misjonsforeningens lover.

Medlemmer over 15 år har stemmerett på misjonsforeningens årsmøte.

Innmelding som medlem i Skien Misjonsforening er et signal om at en vil bli regnet med i forsamlingens arbeid, å tjene og å bli tjent i et levende fellesskap.

Vil du bli medlem? Fyll ut skjemaet under. Dersom dere er flere familiemedlemmer som ønsker å melde seg inn, send inn skjemaet flere ganger for hver voksen/barn.