Barn

Søndagsskole

En gang i måneden er det søndagsskole for barna. Dette foregår etter at møtet kl. 11 er ferdig. Store og små spiser middag sammen etter møtet og så er det søndagsskole etterpå. På søndagsskolen er det bibelfortelling med flannelograf, barnesanger og lek/aktiviteter. Barn under 3 år bør ha følge med voksen.

Følgende datoer er planlagt høsten 2023:

20. August

17. September

8. Oktober

19. November

10. Desember

Barnekor

Annenhver onsdag er det barnekor kl. 17 – 18 for barn fra 4 år og oppover. Vi øver på barnesanger, drikker saft etterpå og leker litt sammen til slutt.

Følgende datoer er planlagt høsten 2023 :

For informasjon kontakt Trygve Mangelrød Tlf. 47 87 11 01