Bilder

Søndagsskole

Fra innvielse av Misjonssenteret Januar 2019