Om

Skien Misjonsforening er tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband som er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn som arbeider under visjonen Verden for Kristus. NLM har et stort arbeid med mange prosjekter og utsendinger i Afrika, Sør-Amerika og Asia, i tillegg til et omfattende arbeid i Norge.

Styret for Skien Misjonsforening av NLM 2019 – 2020:

  • Leder: Mangor Harestad                              Tlf. 91 61 26 34
  • Nestleder og sekretær: Eivind Fjelddalen  Tlf. 97 65 49 37
  • Styremedlem: Inger Marie Moslått              Tlf. 95 22 17 66
  • Styremedlem: Agnar Nysæter                      Tlf. 91 16 52 10
  • Varamedlem og kasserer: Øystein Vatnar  Tlf. 99 61 65 39

Gaver   

Kontonummer i Sparebanken sør: 3000 40 87565

VIPPS: 536472 (under «Kjøp og betal»)

Trenger du skyss?

RING:

  • Øystein Vatnar: 99 61 65 39 
  • Ivar Teigen: 48 60 34 28
  • Thor Inge Rødseth: 91 34 83 12  

Derfor, da vi har denne tjenesten, 

i og med at vi har fått miskunn, 

mister vi ikke motet.        2 Kor 4:1