Lenker

www.nlm.no

www.utsyn.no

www.norsk-bibel.no

www.nlmgjenbruk.no

www.foross.no

Taler

vasvikmedia.no eller youtube.com/vasvikmedia (mange taler på video eller lyd)

nlm.no – Taler

foross.no (Bibeltimer fra kortkurs på Fjellheim, podcast om ekteskap, samliv og barneoppdragelse, spør oss, ta vare på troen m.m.)

forkynn.no (Forkynnelse av blandt annet Øyvind Andersen m.fl.)

dybde.org (Forkynnelse av blandt annet Carl Fredrik Wisløff m.fl.)