Lenker

www.nlm.no

www.utsyn.no

www.norsk-bibel.no

www.nlmgjenbruk.no

www.foross.no

Taler

Misjonssenterets talearkiv: https://www.youtube.com/channel/UC9suRV4CY04ffLDkBgM0alA/videos

NLM-forsamlinger som sender digitale møter: https://www.nlm.no/aktuelt/nyheter/2021/01/oversikt-digitale-moter/

vasvikmedia.no eller youtube.com/vasvikmedia (mange taler på video eller lyd)

foross.no (Bibeltimer fra kortkurs på Fjellheim, podcast om ekteskap, samliv og barneoppdragelse, spør oss, ta vare på troen m.m.)

forkynn.no (Forkynnelse av blandt annet Øyvind Andersen m.fl.)

dybde.org (Forkynnelse av blandt annet Carl Fredrik Wisløff m.fl.)

nlm.no – Taler